Valstybės parama repatrijuojant (parvežant į Lietuvą):

Mirusiojo ar žuvusiojo artimieji turi teisę kreiptis dėl valstybės finansinės paramos palaikų pervežimui. Kreipimasis vykdomas į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuriai reikia pateikti dokumentus (kuriuos mūsų įmonė išduoda) ir kuriais vadovaudamiesi savivaldybė gali maksimaliai išduoti 54 MGL dydžio išmoką, kas siekia apie 2033 Eur.

Parama išduodama tais atvejais jei miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs arba tai nebuvo draudiminis įvykis arba jei mirusio ar žuvusio asmens artimieji turi mažas pajamas, kas reiškia, kad artimųjų šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija trijų valstybės remiamų pajamų dydžių, kurios šiuo metu siekia, galite sužinoti čia https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=338.

Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės paramą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą (rašomas savivaldybės skyriuje);
  • Asmens tapatybės dokumentą;
  • Mirties liudijimą;
  • Dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo išlaidas, sąskaitą faktūrą (suteiksime mes);
  • Besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Laidojimo pašalpa

Padėsime ir sutvarkysime visus dokumentus laidojimo pašalpai gauti.

Vienkartinė laidojimo pašalpa (304 €) išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 val. nuo kreipimosi, jeigu kreipiamasi ne vėliau kaip per 10 dienų nuo mirties datos.

Laidojimo pašalpa skiriama mirus Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvoje gyvenusiam užsieniečiui, turėjusiam ilgalaikio gyventojo leidimą. Norint gauti laidojimo pašalpą, nereikia jokių papildomų dokumentų, kadangi apie mirusįjį informaciją Gyventojų registrui suteikia medicininį mirties liudijimą išdavusi asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Pašalpą skiria miestų ir rajonų socialinės rūpybos skyriai, dėl pašalpos gavimo galite kreiptis ir pagal artimojo buvusią gyvenamąją vietą, ir pagal savo gyvenamąją vietą. Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam faktiškai laidojusiam asmeniui arba įmonei, teikiančiai laidojimo paslaugas.

Laidojimo pašalpa skiriama mirus

  • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.
  • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
  • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą.
  • Visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių) kūdikis.